Zaznacz stronę
W tej wersji z racji niewielkiej powierzchni, wprowadziliśmy ujednolicenie w kolorystyce oraz stylistyce- nawiązanie do abstrakcji geometrycznej oraz epoki,
w której powstał budynek.